Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Auteursrecht advocaat

Het auteursrecht is een meest bekende en veelomvattende intellectuele eigendomsrecht. Vrijwel elk werk, elektronisch of niet, is beschermd door het auteursrecht. Denk aan teksten, foto’s kunstwerken, muziek, films, maar ook gebruiksvoorwerpen zoals kleding, meubels en verpakkingen kunnen beschermd zijn door het auteursrecht.

Wat houdt het auteursrecht in?

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Werk is een ruim begrip en omvat alles dat een oorspronkelijk karakter heeft en de persoonlijke stempel van de maker draagt. Dat kan bijvoorbeeld een boek zijn maar ook een stoel met een originele vormgeving. Bovendien moet het werk waarneembaar zijn. Een idee is daarom niet beschermd door het auteursrecht.

Auteursrechtelijke bescherming

Het auteursrecht ontstaat vanzelf, op het moment dat het werk gemaakt is. Vastleggen of registreren van het recht is voor het ontstaan niet noodzakelijk. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker.

Exclusief recht

Niemand mag zonder toestemming van de maker een werk openbaar maken of verveelvoudigen. Onder openbaar maken valt onder andere het uitzenden via televisie of het verspreiden via internet en onder verveelvoudigen kopiëren, downloaden of namaken. De maker kan het auteursrecht overdragen of toestemming verlenen door middel van een licentie. Op deze manier kan de auteursrechthebbende zijn recht exploiteren. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van een akte van overdracht of een licentieovereenkomst.

Persoonlijkheidsrechten

Zelfs al heeft de maker zijn auteursrecht overgedragen of toestemming verleend, dan nog heeft hij het persoonlijkheidsrecht. Met dit recht kan hij naamsvermelding eisen of zich verzetten tegen aantasting van zijn werk. Het persoonlijkheidsrecht is niet overdraagbaar.

Advies over beperkingen van een advocaat auteursrecht

Bij een aantal in de wet genoemde gevallen is het, ondanks dat het gaat om een auteursrechtelijk beschermd werk, toch toegestaan dit openbaar te maken of te verveelvoudigen. Zo mag bijvoorbeeld de pers nieuwsberichten van elkaar overnemen en mag een consument een kopie maken voor eigen gebruik. In deze gevallen is er geen inbreuk op het auteursrecht. Wanneer u hierover twijfelt, kunt u altijd een auteursrecht advocaat inschakelen voor vrijblijvend advies.

Inbreuk op het auteursrecht? Schakel een advocaat auteursrecht in!

Wanneer iemand zonder toestemming uw werk openbaar maakt of kopieert, kunt u daartegen optreden. De rechter kan schadevergoeding toewijzen of bepalen dat de producten uit de handel moeten worden genomen of de gemaakte winst moet worden afgedragen. Of de rechter oordeelt dat er sprake is van inbreuk is niet altijd goed te voorspellen aangezien de rechtspraak hierover zeer casuïstisch van aard is. Aangezien de proceskosten in IE-zaken zeer hoog kunnen oplopen kan het verstandiger zijn om een procedure te voorkomen. Rechtnet Advocaten bepaalt samen met u aan de hand van uw situatie welke stappen het beste kunnen worden ondernomen en gaat u bijstaan in een eventuele procedure.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten